MALVINASARGENTINAS.SE

 
 

Falklandsöarna / Malvinerna ockuperades av Storbritannien 1833. Sedan dess har Argentina krävt förhandlingar för att diskutera öarnas suveränitet.

Den här webbsidan har skapats av Svensk-argentinska stödgruppen för Malvinas. Anledningen till att vi publicerar dokumentationen är den bristfälliga tillgången på objektiva källor. Vi ämnar publicera seriösa artiklar och dokument som belyser den rådande situationen. Artiklarna som publiceras har akademisk karaktär och är författade av experter verksamma vid olika universitet, FN och andra internationella institutioner.

VÄLKOMMEN TILL MALVINAS ARGENTINAS